ویدئویی بی نظیر از زندگی درونی سلول (دانشگاه هاروارد)

انیمیشنی بی نظیر از زندگی سلولها که به همت دانشوران دانشگاه هاروارد ساخته شده است .این ویدتو شامل مراحل تقسیم سلولی و همانند سازی و دیگر فعلُ انفعالات سلولی است.

 

http://aimediaserver.com/studiodaily/videoplayer/?src=harvard/harvard.swf&width=640&height=520

/ 0 نظر / 23 بازدید