کلید بلوک کننده رشد تومور در سلولهای بنیادی مغز کشف شد

vescovi_.jpg
پروتئین رسپتور سلولهای بنیادی مغز در صورت روشن بودن از تکثیر سلولهای بنیادی بدخیم جلوگیری می کند. در غیر این صورت شاهد رشد تومور خواهیم بود.

این تحقیق توسط استاد آنجلو وسکوی (Angelo Vescovi) استاد بیولوژی سلولی دانشگاه میلان-بیکوکا (Milano-Bicocca) و مدیر موسسه ی تحقیق بر روی سلولهای بنیادی (Dibit ) بیمارستان سان رآفایل میلان (San Raffaele di Milano Ospedale ) صورت گرفت.پروتئین Bmp رسپتوری هست که در سلولهای بنیادی مغز یافت می شود.در صورتی که این رسپتور روشن بشود می تواند از تکثیر سلولهای که سرطان را تغذیه می کنند جلوگیری کند.این استاد افزود: چنانچه در 6 تا 12 ماه آینده بتوانیم تمام اطلاعات مثبت را جمع آوری کنیم می توانیم اولین مرحله تحقیق کلینیکی را جهت روشن کردن این کلید در سلولهای بنیادی بیماران گلیوبلاستوما (Glioblastoma) انجام دادهیم. در حال حاضر پژوهشگران باید تمام اطلاعات بدست آمده را به اعضای مسئول تحویل داده تا تصمیمات لازم جهت صادر نمودن دستور تست اقدام کنند. اگر اطلاعات ارایه شده مورد تایید قرار گیرد از 6 تا 12 ماه دیگر اولین مرحله تست بر روی بیماران صورت می گیرد.
استاد وسکوی خاطر نشان شد که این کلید ممکن هست جهت دستگیری رشد سلولهای بنیادی تومورهای دیگر هم مورد استفاده قرار گیرد.
اپرون

/ 0 نظر / 10 بازدید