Cancer Therapeutics: The Road Ahead

location.gif

در این نشست از تشخیص تارگت های نو برای گسترش اجنت های ضد سرطان بحث و گفتگو خواهد شد.
شروع : 08/10/2007
پایان: 10/10/2007
محل اجرا:  palazzo dei congressi Di Capri
 
جهت اطلاع بیشتر از سایت کنفرانس دیدن کنید.

اپرون

/ 0 نظر / 11 بازدید