قطع ناگهاني مصرف قرصهاي فشار خون خطرناك است

مطالعات نشان داده اند افرادي كه بيش از 6 ماه به طور منظم از قرص هاي فشار خون و يا خواب استفاده كرده اند ، در صورتيكه بدون نظر پزشك و به طور ناگهاني مصرف آنها را قطع كنند در معرض خطر قرار خواهند گرفت.

قطع ناگهاني مصرف قرصهاي فشار خون ممكن است منجر به نوسانات شديد فشار خون و افزايش ناگهاني آن شود كه در اين صورت علاوه بر احساس داغ شدن و سردرد و سرگيجه شديد ممكن است فرد دچار سكته مغزي شود.

بنابر همين گزارش ، چنانچه افراد، قرص خواب را نيز به طور ناگهاني كنار بگذارند ممكن است دچار تشويش ، پرخاشگري ، نگراني و بيخوابي و حتي در مواردي عدم تعادل شوند.

متخصصان توصيه مي كنند ، در صورت تمايل به قطع دارو بهتر است افراد كم كم ميزان مصرف داروها را كاهش داده و بتدريج مصرف آن را قطع كنند. زيرا مصرف اين گونه داروها موجب مي شود بدن به آنها وابسته شود و با قطع ناگهاني ، بدن از حالت تعادل خارج مي شود.

همچنين ، ممكن است فرد به تصور آنكه مشكلش برطرف شده قرص را كنار بگذارد اما پس از مدتي دچار عود شديدتر اين حالات مي شود بنابراين بايد قبل از قطع داروها، با متخصص مشورت نماييد.

/ 0 نظر / 82 بازدید