امتحان زبان

sf_int.jpg

زبان ایتالیایی هم مثل همه زبانها دارای مدارکی هست که نشان دهنده سطح توانایی شخص می باشد.
دانشگاه خارجی های شهر پروجا دو نوع مدرک به نامهای CELI و CIC می باشند که چلی مربوط به ایتالیایی عمومی هست که به سطح دسته بندی شده، و چیک زبان اقتصادی ایتالیایی هست.
به دوستانی که قصد امتحان در کنسولگری ایتالیا در ایران را دارند، پیشنهاد می کنم حدالمقمدر سطحهای یک و دو چلی را آزمایش کنند.
برای دیدن این سایت اینجا را کلیک کرده و سطح خود را مشخص کرده و تمرین کنید.

اپرون

/ 0 نظر / 13 بازدید