کشف سلولهای بنیادی در مایع آمنیوتیک

این پژوهش توسط دکتر پاولو د کپی ( Paolo De Coppi ) و دکتر آنتونی آتالا (Anthnoy Atala) صورت گرفته و در مجله Nature Biotechnology منتشر گردید.

این دو محقق توانستند برای اولین بار سلولهای بنیادیی را از مایع آمنیوتیک جدا کنند که توانایی نوسازی آنها مثل جنین می باشند و به نظر مانند سلولهای بنیادی بالغ مطمئن هستند. چراکه تمایل رشد تومور را دارا نمی باشند. سلولهای نو به راحتی جدا گشته و به سرعت دوبرابر می شوند(36 ساعت). همانند سلولهای جنینی می توانند به سلولهای بالغ ماهیچه ای- عصبی- استخوانی- خونی- چربی و هپاتیکو(کبدی) تبدیل شوند.

عملکرد نوسازی آن هم  in vitro  و هم بر روی حیوانات مورد آزمایش قرار گرفت. با تراپیانت کردن در موشهای لوبوتومی شده مشاهده کردند که قسمت آسیب دیده مغز تعمیر شده و در کبد این موشها اوره ترشح می شود. این تحقیق از سال 2001 شروع شده بود و برای اینکه بر روی انسان صورت بگیرد باید 5 سال منتظر ماند.
لازم به توجه هست که دکتر د کپی بدلیل کاتولیک بودن و مشکلات اخلاقی که از سوی کلسیای کاتولیک برا ی تحقیق سلولهای بنیادی برگرفته از سلولهای جنینی انسانی وجود دارد به دنبال این راه رفت.

اپرون


/ 1 نظر / 12 بازدید
محسن مرزبان

سلام عزيزم مطلاب جالبی بود جالب