تفاوت بین انسان و موش؟

top1.jpg


80 % ژنهای انسان با موش برابرند.
این نتیجه را تحقیقات دانشمندان با بدست آوردن سکانس کامل اعلام کردند. (در این پروژه استادان ایتالیایی هم شرکت داشتند).

موش و انسان هرکدامشان دارای 30.000 ژن می باشند، اما ژنوم موش از انسان کوتاهتر هست. ( 2.5 میلیارد در مقابل 2.9 میلیارد).
90% از ژنهای که عامل بیماری هستند، در انسان و موش یکسان می باشند.
با مقایسه ی ژنوم موش با ژنوم انسان، 1000 ژن انسانی جدیدی کشف شد.
سکانس DNA موش به دانشمندان این اجازه را داد تا اطلس عملکرد ژنهای کروموزوم 21 انسانی (عامل بسیاری از بیماریهای ژنیتکی و سندرم دان) را بدست آورند.
بکمک همین اطلس می توان نقش ژنهای مختلف در رشد اندام و بافتها را کشف کرد. بهمین شکل می توان دریافت که آنها چگونه با سندرم دان ارتباط مستقیم دارند.
نسبت به انسانها، موشها دارای تعداد بسیاری ژن هستند که مربوط می شود به حس بویایی و رفتار جنسی .
با توجه به این موضوع، ما با موشها زیاد فرقی نداریم؟
لطفن نظرات خودتونو برام بنویسید.اپرون

/ 4 نظر / 206 بازدید
محسن

سلام خیلی جالب بود ولی با اجازه شما رفت تو کلوب

ل.م

مطالب خوبی بود ولی فونت غیرقابل خواندن بود

donya saberi

یه چیز کامل تری بزارید ممنون ازتون............