کشف یا اختراع

تفاوت بین اختراع (Invention) و کشف(Discovery) : 

کشف: مشاهده (observation) و بیان (description) چیزی که از قبل وجود دارد.

اختراع: ابداع جدیدی که کاربرد تکنیکی داشته باشد. در واقع راه حل تکنیکی مشکلی می باشد.
کشف و اختراع لازم و ملزوم یکدیگرند. اغلب به دنبال هر کشفی یک اختراع وجود دارد. پس می توان گفت که یک اختراع کاربرد تکنیکی اطلاعات بدست آمده از یک کشف هست.


تشریح ساختمان سکانس(sequence) ژنتیکی موجود در طبیعت بدون نشان دادن عملکرد آن(function) و کاربرد صنعتی از آن یک کشف در نظر گرفته می شود که به آن پتنت(patent) صادر نمی گردد.
اما اگر بجز تشریح توالی ژنتیکی روش جداسازی (isolation) یا تولید تکنیکی و یا نحوه بهره برداری آن هم موجود باشد یک اختراع در نظر گرفته می شود و می توان درخواست پتنت کرد.

اولین پتنت یک ژن انسانی با همین شرایط 23 سال پیش صادر گردید.مثال.
انسولین تنها هورمونی هست که سبب نرمال نگه داشتن قند خون می شود. در آن زمان نیاز سالیانه ی هر بیمار دیابتی را حدود 500 پانکراس خوک جبران می کردند که این کار نیاز تمام بیماران دیابتی را جبران نمی کرد و کار دشواری بود. بدین جهت در سال 1984 انسولین انسانی به روش ژنتیکی تهیه گردید و نیاز این بیماران جبران شد. در واقع استفاده و بکارگیری از این ژن برای تولید انسولین مشاهده ی آنرا تبدیل به اختراع نمود و به دنبال آن پتنت هم صادر گردید.

لازم به یادآوری هست که علم بیوتک همواره در حال ترقی هست . بطور مثال اگر تا چند سال پیش سکانس کردن یک توالی ژنتیکی جزو اختراع بشمار می آمد اما امروزه بعنوان روش routine هست که به صورت الکترونیکی انجام می شود.
اپرون

/ 0 نظر / 473 بازدید