پیوند اعضا با استفاده از عضوهای تولید شده توسط سلولهای بنیادین خود بیمار

کلودیا 30 ساله اولین انسانی است که به این شیوه دریافت عضو کرده و عمل پیوند نای را انجام می دهد. این زن ساکن بارسلون است و عمل جراحی توسط تیمی از پزشکان بریتانیایی اسپانیایی و ایتالیایی انجام شده است. پزشکان ابتدا با استفاده از سلولهای بنیادین مغز استخوان وی بخشی از بافت نای را در آزمایشگاه تولید کردند و اعلام کردند که احتمال رد این عضو به این علت که از سلولهای خودش ساخته شده است وجود ندارد.پرپزشکان ابراز امیدواری کرده اند که از این روش در آینده بتوان برای تولید و جایگزینی و پیوند سایر اندامهای آسیب دیده بدن هم استفاده کرد.

منبع

/ 0 نظر / 23 بازدید