مولکول عامل تکثیر سلولهای بنیادی کشف شد

_cellule_staminali_1.jpg
این مولکول لیپید ی هست که از سلولهای متفاوتی به وجود آمده و قادر به تکثیر سلولهای بنیادی و بالا بردن بقای آنها می شود.


اسم این لیپید اسفینگوزین 1- فسفات هست.

گروه تحقیقاتی این کشف شامل استادان و پژوهشگران دانشگاههای مختلف ایتالیا می باشند.
 
Paola Bruni (استاد بیوشیمی دانشگاه فلورانس)
Chiara Donati (پژوهشگر بیولوژی کاربردی دانشکده پزشکی دانشگاه فلورانس) و همچنین با همکاری دانشگاههای سان رافایل میلان “Università Vita-Salute San Raffaele di Milano” و دانشگاه میلان-بیکوکا “ Università di Milano-Bicocca”.

این گروه تحقیقاتی از چندین سال هست که بر روی نقش این لیپید تحقیق می کند و پیش از این ثابت کرده بودند که تاثیر مهمی بر روی سلولهای عضلانی دارد.

نتایج بدست آمده نشان می دهند که استفاده از لیپید اسفینگوزین1- فسفات سلولهای بنیادی به نام مزوآنژیوبلاست ها (سلولهای بنیادی سازنده ی بافتهای ماهیچه ای حیوانات بیمار به دستروفی عضلانی) توانایی تکثیرآنها را تحریک کرده و از آسیب های بوجود آمده در گردش خون ارگانیسم گیرنده محافظت می کند.

در حال حاضر تحقیقات بر روی سلولهای بنیادی غیر توتی پوتنت non totipotents (سلولهایی که توانایی ایجاد همه ی انواع سلولها ی دیگر را ندارند) انجام گرفته شده و باید فهمید که آیا این لیپید بر روی همه نوع سلولهای بینادی این تاثیر را دارد یا خیر.
نتایج این تحقیقات در مجله “stem cells” منتشر گردید.

اپرون

/ 0 نظر / 58 بازدید