زنان و بیوتکنولوژی

_ricercatore_laboratorio_pipetta.jpg&width=200&height=161&Compression=77

زنان در واقع قلب انقلاب بیوتکنولوژیکی هستند

در ایتالیا:

70% از ثبت نام کنندگان رشته های بیو تکنولوژی را زنان تشکیل می دهند.
63% از پژوهشگران از جنس زن هستند.


با وجود اینکه بیشتر کاربردهای بیوتکنولوژی بصورت مستقیم مربوط به زنان می شود (مانند اهدای تخمک و خون بند ناف) اما هنوز آنها تصمیم گیرنده اصلی در این مورد مهم نمی باشند.

در برخی از کشورهای اروپایی زنان می توانند در قبال اهدای تخمک برای تحقیق مبلغی دریافت می کنند ولی هیچ وقت سلامت روحی و جسمی زنان در نظر قرار گرفته نشده است.

علاقمندان جهت اطلاعات بیشتر می توانند از سایت های ذیل دیدن کنند.

http://www.wonbit.net/women

http://www.women.it


http://www.unitn.it/rucola


اپرون

/ 1 نظر / 11 بازدید
محسن

سلام پيروز جون جالب بود