درس ايتاليايی

In Vaticano Si chiama Tommaso Stenico, il religioso ripreso di nascosto da una trasmissione tv durante un appuntamento "piccante" con un ragazzo conosciuto su internet.

 Il Vaticano l'ha sospeso, ma lui respinge le accuse.

 CITTÀ DEL VATICANO - La sua difesa (ammesso che sia una colpa) è negare di essere omosessuale: "Mi sono dichiarato gay per smascherare chi lo è realmente", ripete. Ma intanto il Vaticano l'ha sospeso in attesa dell'inchiesta interna e ora monsignor Tommaso Stenico, 60 anni, rischia il licenziamento. L'appuntamento hard Stenico è un alto prelato della Congregazione per il Clero (una sorta di ufficio del personale Vaticano) e ha incontrato nei suoi uffici un giovane gay conosciuto su internet. Lo scopo era avere un rapporto sessuale sadomaso. Solo che il giovane era un infiltrato della trasmissione di La7 Exit e ha ripreso tutto l'incontro con una telecamera nascosta. Il video è stato trasmesso il 1 ottobre e anche se l'immagine del prelato era oscurata, i suoi superiori hanno riconosciuto Stenico. "Volevo solo capire come i gay adescano noi religiosi", si è giustificato il monsignore. Al ragazzo, però, aveva detto di "non sentirsi in peccato" per essere gay, ma di non rivelare il suo nome "per evitare le reprimende dei superiori

Riprendere= اینجا به معنای فیلم برداری کردن هست.

 Prendere= گرفتن

 nascondere= مخفی کردن

 piccante= تند. معمولن برای فلفل استفاده می شود. اینجا به معنی شدید هست.

Trasmissione Tv= برنامه تلویزیونی- مونث هست

 Sospendere= یعنی خلع کردن- از کار بر کنار کردن

 Respingere= اعتراض کردن- به گردن نگرفتن.

 Spingere= فشار دادن

 Accusa= اتهام

 Diffendere= دفاع کردن

 Mascherare= پنهان کردن- ماسک زدن-پوشاندن

 Smascherare= منفی بالاست و یعنی آشکار کردن. رو کردن.

 Dichiarare= اعلام کردن- این لغت زیاد استفاده می شود.

 Dichiarazione dei redditi= درآمد سالیانه

 Dichiarazione di valore= ارزشیابی مدارک

 Autodichirazione= یعنی اینکه خودت اعلام می کنی که مطلبی که نوشتی واقعیت داره. بعضی از جاها مثل شهرداری و یا دانشگاه، اگه مدرکی را نداشته باشی ازت می خوان که یه مطلبی بنوسی که بعنوان گواهی باشه.

 Inchiesta= بازجویی-بررسی

 Licenziare= این هم لغت مهمی هست. به معنای از کار بر کنار شدن هست. موارد استفاده ی زیاد دارد.

 Licenza= مدرک-دپیلم-سند

 Incontrare= برخورد کردن-اینجا ملاقات کردن هم میشه.

 Infiltrato= یعنی خود را وارد چیزی یا جایی کردن- جاسوس(از طرف کسی بری وارد گروهی بشی و خودتو جای کس دیگری جا بزنی).

 Telecamera nascosta= دوربین مخفی

 Oscurare= هاشور زدن- تیره کردن تصویر یا چیزی

 Adescare= با حرف کسی را جذب خود کردن

 Monsignore= اسقف(میتونه درجه آیت ا...داشته باشه).

 Rivelare= لو دادن- آشکار کردن- نام نبردن شخص

 Evitare= ممانعت کردن- جلوگیری کردن

 Reprimere= فشارآوردن روحی- سرکوفت زدن

 Superiore= مقام ارشد- مقام بالاتر از تو. بیشتر در کلیسا استفاده می شود.

اپرون  (فقط توضیح اپرون هست و این سایت من نیست)

/ 2 نظر / 6 بازدید
سينا

با درود بر تو استاد جان! بسيار خوشبخت شدم از اينکه ديدم کامپيوتر جانتان سر حال شده اند.خدايش نگاه دارد.

mario

ben tornato ogni tanto passo a trovarti e leggo le tue BELLE notizie ho letto tuo discorso sul prete che ha deciso di sposarsi secondo me,come no,? ormai che loro fanno tutto in nascosto di sicuro hai sentito che lui ce lìha pure figlio da qualcuno che non si sa mah cmq,IL giorno d'oggi non è strano tanto, sentire queste cose in italia e tu lo sai benisimo in america, lo so che sposano tranquillamente.e perche qui no?.secondo te può essere lìidea di una religione,in un paese diverso,rispetto l'altro