واکسن ضد هیپرتانسیون

این واکسن انژیوتنسین 2 را بلوک می کند.
یک گروه از دانشمندان سوئیسی این واکسن(CYT006-AngQb ) را بر روی 100 نفر که مشکل هیپر تانسیون داشتند تست کرده و موفق به پایین آوردن فشار خونشان شدند بدون اینکه عوارض جانبی خاصی را مشاهده کنند.

این تحقیق توسط شرکت Cytos Biotechnology وبا همکاری بیمارستان دانشگاه زوریخ انجام گرفت.

Martin Bachmann متخصص این شرکت خاطر نشان شد که:

این واکسن ارگانیسم را تحریک می کند که در مقابل خطری به نام انژیوتنسین 2 مقابله کند.این ماده هشت پپتیدی ضمن منقبض کردن عروق می تواند فشار خون را بالا ببرد. انژیوتنسین 2 در پایان یک سیستم پیچیده تنظیم فشار به نام سیستم رنین-انژیوتنسین تولید شده و ترشح هورمون های آلدوسترن از قشر آدرنال را تحریک می کند.
کار این واکسن در واقع خنثا کردن عمل نامبرده میباشد. شاید تنها یک سیکل واکسناسیون کافی باشد و بعد از آن یک تزریق یادآوری جهت نگه داری افکت آن در طول زمان.
باید در نظر داشت که تولید این واکسن جان بسیاری از بیماران را نجات می دهد اما تا عملی کردن این واکسن راه طولانی می باشد. داروهایی که امروزه از آنها استفاده می شود بسیارند و بیشتر از 90 در صد آنها پاسخ مثبت می دهند ولی در بعضی از موارد مانند افراد مسن و بیماران دیابتی و یا حتی اشخاصی که مصرف کوکائین و انفتامین دارند اثر چندانی ندارد.

دسته تازه ای از داروهایی که مهار کننده ی رنین هستند بزودی وارد بازار می شود. نقش این مهار کننده ها کاهش فشار خون حتی در شرایط مشکل می باشد. حتی از آسیب به ارگانهایی مثل قلب و کلیه و ایجاد پاتولوژی هایی مانند ایکتوس و سکته جلوگیری می کند.

با وجود این برای دانشمندان دیگر تولید یک چنین واکسنی متقاعد کننده نیست. چرا که هیپرتانسون یک بیماری مولتی فاکتوریال هست و دلایل آن بسیار است. همه ما در انتظار تولید چنین واکسنی که جان میلیونها انسان را نجات بدهد روز شماری می کنیم.

اپرون


/ 0 نظر / 13 بازدید