کنفرانس بین المللی سلولهای بنیادی

BorderFilm1.jpg

این کنفرانس بین المللی از 12 تا 14 اکتبر 2007 در شهر استکهلم سوئد بر گزار می گردد و در مورد پیشرفتهای مختلف در زمینه با تحقیقات سلولهای بنیادی بحث خواهد شد.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت ذیل مراجعه کنید.

http://www.eurostemcell.org


اپرون

/ 0 نظر / 3 بازدید