Real Time PCR 2

realtimepcrmachine.jpg

کاربردهای Real Time PCR:

- آنالیز کمی DNA و RNA
- مطالعه ی بیان ژن
- تعیین بار ویروسی
- تشخیص موتاسیون آللی
- Splicing Alternative

چه وقتی از SYBR Green استفاده می کنیم؟
- زمانی که نیازی به اختصاصی و یا حساس بودن پروب نباشد.
- Screening عمومی رونوشت ها.
- تصدیق داده های Array
- زمانیکه سیستم PCR کاملن اپتیمه هست تا اینکه دیمر یا تکثیر شده های غیر اختصاصی نداشته باشند.

چه وقتی از SYBR Green استفاده نمی کنیم؟
- تمایز آللی
- واکنش های متعدد
- تکثیر رونوشت های کمیاب
- بررسی سطح های پایین پاتوژنها

برای مشاهده ی ویدیوی در این مورد اینجا را کلیک کنید.
اپرون
/ 0 نظر / 11 بازدید