5 بیماری مهلکی که از حیوانات به انسان منتقل شده اند

آنفولانزای خوکی یکی از چندین بیماری کشنده ایست که از حیوان به انسان منتقل شده است. باکتریها و ویروسهایی که تاثیر کشنده بر یکسری از موجودات دارند سریعا تکامل می یابند و گروه دیگر را تحت تاثیر قرار میدهند. گونه های حامل مسری در جایی تولید میشوند که شرایط برای ترکیب پاتوژنها مهیا شده و به آنها این فرصت را میدهد که به ژنها حمله کرده و خود را برای مرگ میزبانش سازگار کند. دانشمندان میگویند بیماریهای مسری از حیوانات رو به افزایش میباشد. پنج بیماری مهلک که از حیوان به انسان سرایت کرده عبارتند از:

1- آنفولانزا. آنفولانزایی که ما امروز با آن درگیریم در مقایسه با آنفولانزاهای تاریخی دیگر چیزی به حساب نمی آید. آنفولانزای جهانگیری که در سال 1918 شایع شد دنیا را سریعا طی چند ماه فرا گرفت و نزدیک به 50 میلیون شخص را از بین برد که در تاریخ برای این مدت کم بی سابقه بود

2-طاعون که منشا آن یک نوع باکتریست از جوندگان و حتی گربه نیز انتقال پیدا میکند اما زمانی که از انسانی به انسان دیگر سرایت میکند کشنده است. این بیماری در قرن 14 تا جایی شیوع پیدا کرد که تمدن را در سرتاسر اروپا،مصر و آسیا به زانو در آورد. 75 میلیون شخص در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند

3-ویروس HIV /ایدز که از شامپانزه و پریماتها به انسان منتقل شده و تا سال 2007 حدود 33 میلیون نفر به این بیماری دچار شدند و سالانه 5/2 میلیون نفر جان خود را از دست میدهند

4- انگل مختل کننده حافظه. این انگل عجیب مغز را تحت تاثیر قرار میدهد و 50 میلیون آمریکایی با آن درگیرند. این انگل به نظر میرسد که خطر ابتلا به روان رنجوری و اسکیزوفرنیا را افزایش میدهد.این انگل از صورت گربه به انسان منتقل میشود

5- شپش، از گوریل به انسان منتقل گردید. این شپشها که شپشهای public نامیده میشوند حدود 3 میلیون سال قبل از گوریلها به انسان منتقل شد. آنفولانزا. آنفولانزایی که ما امروز با آن درگیریم در مقایسه با آنفولانزاهای تاریخی دیگر چیزی به حساب نمی آید. آنفولانزای جهانگیری که در سال 1918 شایع شد دنیا را سریعا طی چند ماه فرا گرفتو نزدیک به 50 میلیون شخص را از بین برد که در تاریخ برای این مدت کم بی سابقه بود.

http://www.livescience.com/health/090429-top5-diseases.html

/ 0 نظر / 32 بازدید