اميدهاي تازه براي مبتلايان به سرطان تخمدان

دانشمندان آمريكايي مي گويند نتايج آزمايش يك نوع واكسن براي پيشگيري از سرطان تخمدان دلگرم كننده بوده است.

آنگونه كه موسسه سرطان روسول در نيويورك اعلام كرده اين واكسن طوري طراحي شده كه واكنش سيستم ايمني بدن به سرطان را تقويت كند.

بيشتر بيماران با امراض پيشرفته به شيمي درماني واكنش مثبت نشان مي دهند با اين همه 70 درصد آنها در نتيجه بازگشت سرطان در 5 سال پس از درمان ابتدايي جان خود را از دست مي دهند.

موسسه تحقيقاتي سرطان از اين مطالعات استقبال كرده با اين همه اعلام كرده احتياج به آزمايش هاي بيشتري هست.

اين واكسن تركيبي است از نوعي پروتئين سرطان تخمدان و نوعي مولكول كه واكنش سيستم ايمني بدن را تحريك مي كند.

اين واكسن پروتئيني را هدف قرار مي دهد كه توسط سلولهاي تخمدان سرطاني به ميزان بالا توليد مي شود.

محققان مي گويند اين واكسن را بر روي زنان مبتلا به نوعي سرطان تخمدان كه در پوسته رويي تخمدان ظاهر مي شود، آزمايش كرده اند.

به گفته اين محققان اگرچه اين تحقيق اولين مرحله يك آزمايش كلينيكي بوده با اين همه نتايجي دلگرم كننده داشته است.

اين واكسن سيستم ايمني بدن را تحريك و مجبور به توليد پادتن مي كند و در نتيجه سلول هاي "تي" را كه قادر به حمله به سلول هاي سرطاني توليد كننده پروتئين هستند بسيج مي كند.

محققان رد سلول هاي ايمني را 12 ماه بعد از واكسيناسيون در بيماران پيدا كرده اند كه به معني تاثير دراز مدت اين واكسن است.

 پروفسور كونل اودونسي، رييس اين گروه تحقيقاتي گفته: " در حال حاضر شواهدي جدي وجود داردحاكي از اينكه سيستم ايمني بدن قادر به شناسايي و كشتن سلولهاي تخمدان سرطاني است.

آقاي اودونسي افزود:" استراتژي واكسيناسيون ما به راحتي از اين موضوع براي بهبودشرايط بيماران مبتلا به سرطان تخمدان استفاده مي كند و ما مطمئنيم كه اين واكسن نهايتا به طور گسترده اي در دسترس قرار خواهد گرفت.

دكترآليسون راس، از موسسه خيريه تحقيقات براي سرطان در بريتانيا گفت:" ما از هرگونه تحقيقي كه بتواند شرايط نجات بيماران مبتلا به سرطان تخمدان را فراهم كند استقبال مي كنيم و واكسن سرطان، پتانسيل هاي شگفت آوري دارد."

به گفته دكتر راس " نتايج ابتدايي اين آزمايش دلگرم كننده بوده است با اين همه مهم است كه به ياد داشته باشيم براي اطمينان از ايمن و موثر بودن واكسن نياز به آزمايش هاي بيشتري داريم."

/ 0 نظر / 19 بازدید