نقش سلولهای بنیادی سرطان زا در رشد تومور مورد تایید قرار گرفت

dulbecco_ricercatori_ITBig.jpg
این تحقیق با هماهنگی پرفسور رناتو دولبکو Renato Dulbecco (جایزه نوبل پزشکی) صورت گرفته و هدف آن درک مکانیسم های سرطان زایی و کشف تراپی های جدید می باشد.یک گروه ایتالیایی موفق به جدا سازی سلولهای بنیادی سرطان زایی در یک مدل حیوانی شدند که سرطان سینه را بوجود می آورد. گروه نامبرده توانستند محیط کشتی از سلولهای مادر این گونه تومورها را بدست آورند.
تحقیقات مورد نظر توسط آزمایشگاههای ذیل صورت گرفت :
انیستیتو تکنولوژی مهندسی پزشکی شورای ملی پژوهش میلان
Istituto di tecnologie biomediche del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano
و انستیتوی تومور جنوا
Istituto Tumori di Genova
و با همکاری انستیتوی آلمانی ماکس پلانک
Istituto tedesco Max Planck di Muenster
و انستیتو ی کالیفرنیایی سالک
Istituto californiano Salk

این تحقیق مهم به ما اجازه ی مانی پولاسیون سلولهایی که به سرطان سینه ختم می شوند را می دهد. همچنین اجازه مطالعه ی رفتار این گونه سرطان و درک چگونگی متاستازی را مشخص می کند. در نهایت شناخت مکانیسم سرطان زایی برای تشخیص تارگت های ممکن جهت درمان های جدید اساسی می باشد.

با وجود پیشرفت هایی که در زمنیه ی تشخیص و درمان تومور صورت گرفته و اینکه در حال حاضر می توان اینگونه تومورها را در مرحله ی شروع تشخیص داد. اما مرگ و میر با این پاتولوژی بسیار زیاد بوده و دلیل آن هم وجود سلولهای مقاوم به تراپی می باشد. به نظر می آید که تومورهای مورد نظر از بعضی از سلولهای بوجود آمده و نگه داری می شوند که خواص بنیادی را دارا هستند. یعنی اینکه توانایی تفکیک به هر گونه سلول را دارا هستند.

خانم دکتر ایلینا زوکی
Ileana Zucchi محقق مرکز پژوهش میلان که با پرفسور دولبکو همکاری می کند اشاره نمود که: ما مدیون پرفسور دولبکو هستیم که در سالهای 80 توانست سلولهای پستانی LA7 را از توموری که بطور شیمیایی در موش القا شده بود ایزوله کند.


شک ما بر این بود که حتا در تومورهای جامد هم سلولهای بنیادی سرطان زایی وجود داشته باشند که ایجاد متاستازی بکنند. این سلولها شناسایی شده اند اما هنوز توصیف نشده اند.

در حال حاضر اولین سلولهای بنیادی تومور سینه را بدست آوردیم و آنها را کشت دادیم و مشاهده کردیم که توانایی بنیادی بودنش را حفظ می کنند.

این تحقیقات هم in vitro و هم in vivo انجام گرفت و مشخص گردید که سلولهای مورد نظر دارای خواص تفکیکی و مورفوژنیک می باشند.
در نتیجه این سلولها همانند سلولهای بنیادی بالغ عمل می کنند و قادراند شکل غدد پستانی ثابت نگه دارند و به دنبال آن ساختمان توبول های شیری کار کننده ی تیپیک غدد را می سازند. همینطور قادرند در سه تراکم سلولی حاضر در اندام بالغ تفکیک شوند و در نهایت اینکه می توانند پروتئین شیر را سنتز کنند.

اینگونه سلولها بنیادی بد نامیده می شوند.

مرحله دوم تحقیق که تمام سال ادامه دارد در مورد پیوند تنها یک سلول بنیادی سرطانی پستان در غدد پستانی موش می باشد.
حتا با پیوند تنها یک سلول مشاهده کردیم که تومور از نو ساخته می شود.

در حال حاضر ما 6 پیوند انجام دادیم و دیدیم که تنها یک سلول قدرت تومور سازی بی نهایت را دارا می باشد. ولی این آزمایش باید به تعداد زیادی انجام شود.هدف دیگر ما از این پژوهش شناخت منبع و رفتار این تومور در انسان می باشد. هدف ما ایزوله کردن مارکر و پروتئین های غشای سلولی ( رسپتورهای روی سلول) جهت طراحی آنتی کور های قادر به دستگیری سلولهای بنیادی سرطانی در انسان می باشد.

این تحقیق در مجله( Pnas (Proceeding of the National Academy of Science منتشر گردید.اپرون

/ 1 نظر / 59 بازدید
محسن مرزبان

قربونت داش پيروز خيلی استفاده کردم اينارو از کجا گير مياری