برقراری ارتباط با بیماران مبتلا به ضایعات مغزی

به تازگی پژوهشگران توانسته اند با بیمارانی که دچار آسیب شدید مغزی شده اند، ارتباط برقرار کنند. تاکنون برقراری ارتباط با این گونه بیماران ناممکن بوده و برای همین این دستاورد، تحولی مهم محسوب می شود. شاید روزی بتوان با استفاده نتایج این پژوهش، بیماران مبتلاد به ضایعات مغزی را در تصمیم گیری درباره ی سرنوشتشان سهیم کرد.

منابع

The Independent

BBC

/ 0 نظر / 32 بازدید