تشابه باورنکردنی ژن انسان و کانگرو

تهیه اولین نقشه ژنتیکی کانگروها توسط محققان تشابه باور نکردنی میان ژنوم انسان و این جاندار را آشکار کرد. به گفته محققان استرالیایی کانگروها از نظر ژنتیکی بسیار به انسان شباهت داشته و اولین گونه از این جانداران در چین به وجود آمده است.

زمانی که محققان مرکز ژنتیکی کانگروها برای اولین بار نقشه کدهای ژنتیکی کیسه داران استرالیا را تهیه کردند دریافتند که میان ژنوم انسان و کانگرو شباهت باورنکردنی وجود دارد. با وجود تفاوت های اندک، اکثر این ژن ها شبیه به یکدیگر بوده و توالی آنها نیز در اکثر مواقع با یکدیگر یکسان است. مطالعات نشان می دهد که اولین نسل کانگروها در چین به وجود آمده اند که به تدریج از طریق آمریکا به استرالیا مهاجرت کرده اند و در آنجا باقی مانده اند.

 محققان با یافتن این تشابه اعلام کردند مطالعه بیشتر بر روی این جانداران می تواند اطلاعات با ارزشی را از انسان و شیوه زندگی وی در میلیونها سال پیش به محققان ارائه کند.

خبرگزاری رویترز

/ 0 نظر / 33 بازدید