درمان تالاسمي با شيوه پيوند مغز استخوان در ايران

ايران پس از کشور ايتاليا با موفقيت درماني 80 درصد ، دومين کشور جهان در درمان بيماري تالاسمي با شيوه پيوند مغز استخوان است.


دکتر کامران علي مقدم استاديار دانشگاه علوم پزشکي تهران و معاون مرکز تحقيقات خون و آنکولوژي و سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به اين مطلب که پيوند مغز استخوان و سلول هاي بنيادي در درمان بيماري هايي همچون تالاسمي ، لوسمي و سرطان هاي خون کاربرد دارد، افزود: عليرغم اينکه در بخش درمان تالاسمي از طريق پيوند مغز استخوان در حد استانداردهاي جهاني قرار داريم، اما بيماران نيازمند به اين درمان از دو مشکل نبود تعرفه هاي مشخص بيمه اي و کمبود تخت هاي درماني رنج مي برند.

وي ادامه داد: در حال حاضر بيماران تالاسمي دو برابر ظرفيت کنوني نيازمند تخت‌هاي درماني هستند.

دکترعلي مقدم در ادامه با اشاره به اينکه اولين مرکز درمان بيماران تالاسمي با روش مذکور، مرکز تحقيقات خون آنکولوژي و سلول هاي بنيادي دانشگاه علوم پزشکي تهران بوده است، افزود: بيمارستان امام خميني (ره) و مرکز پيوند استخوان شيراز نيز از مهمترين مراکز پيوند مغز استخوان در کشور به شمار مي آيند.
شنبه 29 ارديبهشت 1386 - ايسنا

/ 0 نظر / 18 بازدید