شكايت استاد ايراني به دادگاه نيويورك

news010.jpg 
يك محقق ايراني دانشگاه راكفلر نيويورك كه به جرم زن بودن از اين دانشگاه اخراج شده بود، نسبت به اين جرم به دادگاه اقامه دعوي كرد.


به گزارش مهر، دكتر عفت اماميان استاديار دانشگاه راكفلر كه به تازگي به دليل رفتار تبعيض آميز مقامات اين دانشگاه از سمت خود بركنار شده است، دادخواست خود را به دادگاه ارائه كرد.


به گزارش پايگاه خبري "آرث تايم"، اين محقق ايراني 35 ساله پس از آنكه جايزه نوبل كالج را دريافت كرد از كار خود بركنار شد.


دكتر اماميان به پاس تحقيقاتي كه در زمينه ژن هاي مقاوم سرطان انجام داده، اين جايزه را دريافت كرده است.

اين درحالي است كه دكتر پل گرين گارد مافوق اماميان، تلاش هاي علمي اين زن ايراني را ناچيز شمرده و حق امتياز اين يافته ها را از وي سلب كرده است.

بنابراين گزارش، گرين گارد در جريان رسيدگي به اين پرونده در دادگاه به خاطر برخي از رفتارهاي تبعيض آميز خود عذرخواهي كرده است.

اين درحالي است كه دانشگاه راكفلر اظهار داشته است كه در اخراج اماميان تبعيض جنسيتي نقشي نداشته است.

/ 0 نظر / 12 بازدید