پروتئین اساسی تشکیل DNA در کروموزومها کشف شد.

_20050801_comosoma_.jpg

پروتئین ISWI در سندرم Williams-Beuren دخالت می کند.
(بیماری ژنتیکی کمیابی که به دلیل نبودن فرامنتی در کروموزوم 7 بوجود می آید و از هر 10.000 نفر یک نفر مبتلا می شوند).
اگر این پروتئین وجود نداشته باشد، DNA قابلیت شکل گرفتن خود را در کروموزومها از دست می دهد. در غیاب فرامنتی در کروموزوم 7 ، بسیاری از ژنها ناپدید نمی شوند. پاتولوژی نامبرده وراثتی نبوده ولی مبتلایان به این بیماری 50% احتمال انتقال آن را به فرزندان خود دارا می باشند.
در حال حاضر برای این بیماری درمان خاصی وجود ندارد.
دانشمندان موتاسیونهای این پروتئین را در مدل دروزوفیل مطالعه کرده اند و این مطالعه اجازه ی درک بیشتر این بیماری را آسان می سازد.
داویده کرونا (Davide Corona ) ، از دپارتمان بیولوژی سلولی دانشگاه پالرمو، عامل این کشف مهم بشمار می آید. این کشف در مجله ی علمی PlosBiology منتشر شد.

Davide Corona, Assistant Telethon Scientist dell'Istituto Telethon Dulbecco presso il Dipartimento di Biologia cellulare e dello
sviluppo dell'Università di Palermo

برای مطالعه ی تمام مقاله اینجا را کلیک کنید.

اپرون

/ 1 نظر / 14 بازدید
کاوه

سلام ببخشيد که در مورد پستت نظر نميدم آخه هيچی ازش نفهميدم. ظاهرا چيز خوبی کشف کردن مبارکشون باشه خواستم از خبر خوبی که در مورد بنينی دادی تشکر کنم. موفق باشی