بوش لايحه تحقيقات سلول پايه را وتو كرد

جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، لايحه كنگره درباره بودجه تحقيق در زمينه سلول هاي پايه را وتو كرده است. اين دومين بار است كه آقاي بوش با استناد به مسائل اخلاقي افزايش بودجه براي انجام تحقيقات در زمينه سلول هاي پايه يا بنيادي را وتو مي كند.

مجلس نمايندگان آمريكا ماه گذشته با تصويب لايحه اي يك بار ديگر تلاش كرده بود بودجه تحقيق بر روي سلول هاي پايه جنيني را افزايش دهد.

اما جورج بوش كه مسيحي بسيار معتقدي است با وتوي مجدد اين لايحه نشان داد كه همچنان در موضع پيشين خود قرار دارد.

دمكرات ها كه اين لايحه را تصويب كرده بودند وتوي آقاي بوش محكوم كرده اند.

بر اساس نظرسنجي ها بيش از 60 درصد مردم آمريكا خواستار افزايش تحقيقات بر روي سلولهاي پايه هستند زيرا احتمال دارد به درمان بيماري هايي نظير پاركينسون و آلزايمر بيانجامد.

اما آقاي بوش از مجلس نمايندگان خواست، تا همچون سنا، لايحه اي را تصويب كند كه شامل تحقيق بر روي سلولهاي بنيادي غير جنيني شود: "رهبران مجلس نمايندگان بايد قانون مشابهي را تصويب كنند كه بودجه بيشتري براي تحقيقات اخلاقي سلول هاي بنيادي اختصاص دهد. "

جورج بوش بلافاصله پس از وتوي لايحه ياد شده، فرماني را براي افزايش تحقيق بر روي آنچه منابع اخلاقي سلول هاي پايه مي داند صادر كرد:

"اين فرمان شامل گام هاي مهمي است كه وزارت بهداشت و خدمات انساني و موسسه ملي بهداشت را به سمت سلول هاي بنيادي هدايت مي كند كه براي توليد آنها نيازي به ايجاد، نابودي و يا صدمه زدن به جنين انسان نيست. براي اين تحقيقات مي توان از بودجه فدرال استفاده كرد."

كنگره آمريكا براي لغو وتوي آقاي بوش نياز به راي دو سوم اعضاي خود دارد. اما بنظر نمي رسد كه دمكراتها قادر به جلب حمايت اين تعداد از نمايندگان باشند.

عمده ترين منبع توليد سلول پايه استخراج آن از جنين انسان تا قبل از رسيدن به هشت هفتگي است كه به علت نابودي جنين در اين فرآيند با مخالفت شديد برخي گروه ها روبروست.

دانشمندان هم اكنون در پي كشف راه هايي هستند كه نياز به استفاده از جنين انسان در اين فرآيند را برطرف كند.

سلول هاي پايه قابليت بدل شدن به انواع سلول هاي بدن را دارند و اميد مي رود در آينده به درمان طيف وسيعي از بيماري ها از طريق جايگزيني ارگان آسيب ديده با ارگاني كه از سلول هاي پايه خود بيمار پرورش داده شده، منجر شود.


/ 0 نظر / 13 بازدید