The 1st International Congress of Educational Methods in Biomedical Sciences

محورهای این کنگره شامل موضوعات مربوط به آموزش در حیطه دروس ذیل از علوم پایه پزشکی است:


1-علوم تشریحی 
2-فیزیولوژی انسانی
3-ژنتیک و بیولوژی انسانی

اهداف کنگره: در درجه اول، تبیین مشکلاتی که درخصوص آموزش این علوم به مخاطبانی از گروه های مختلف علوم پزشکی و بویژه دانشجویان پزشکی عمومی، وجود دارد است؛ زیرا از یک سو در بین کل رشته ها، دانشجویان این گروه، واجد بیشترین تعداد بوده و از سوی دیگر نیاز به اصلاح الگوی آموزشی به این گروه بیش از پیش احساس می شود. به دنبال هدف نخست، ارائه راهکارهایی است که از سوی مدرسین و صاحب نظران، برای رفع مشکلات فوق و ارتقاع سطح آموزشی یافت شده و یا پیشنهاد می شود.


1-تسهیل قدرت یادگیری و یادآوری در دروس دانشگاهی
- بررسی متون بالادستی در مورد آموزش و تسهیل آن
- تاثیر هنر در تسهیل یادگیری
- تاثیر شگفت‌انگیز تصورات موهوم در ازدیاد قدرت یادگیری و یادآوری

2- موضوعاتی که بین سه گروه فوق مشترک است:
-ادغام این علوم با سایر دروس علوم پایه وبالینی :
•بصورت ادغام افقی (Horizontal Integration)
• بصورت ادغام عمودی (Vertical integration)
-ارائه راهکارهایی جدید برای آموزش بخش هایی که یادگیری آنها دشوار است.
-استفاده از تکنیکهای آموزشی من جمله:
•case based learning 
•problem based learning
•web-based learning
•didactic lecture و role-play

1-موضوعات ویژه علوم تشریحی
-آموزش علوم تشریحی در فضای مجازی
-علوم تشریحی کاربردی بویژه برای پزشکان عمومی
-به عنوان بخش جانبی کنگره ارائه بخش های ویژه در گروه علوم تشریحی:
•وب سایت
•کلاس درس و موزه دیجیتال
•آزمایشگاه بافت شناسی به هم پیوسته

2-موضوعات ویژه فیزیولوژی
-فیزیولوژی بالینی
-طراحی آموزشی و مدل سازی در آموزش فیزیولوژی

3-موضوعات ویژه ژنتیک و بیولوژی
-تصاویر و انیمیشن های مباحث ژنتیک شامل
•ساختمان های سه بعدی از DNA
•پیشرفت های جدید در فرآیند یادگیری همانندسازی، رونویسی، ترجمه
•جهش ها و انحرافات کروموزوم
-برنامه آموزش ژنتیک بر پایه
•دانش پزشکان و کاربردهای عملی
•الگوهای ارجاع مشاوره ژنتیک
-مراقبت های اولیه ژنتیک

سایت

/ 0 نظر / 71 بازدید