هموفیلی چیست

روز جهانی هموفیلی اولین بار در سال 1989 به جهانیان معرفی شد. در واقع فدراسیون جهانی هموفیلی، هفدهم آوریل را به احترام روز تولد فرانک اشنابل از بنیان گذاران فدراسیون جهانی هموفیلی و یابنده فاکتور WFH که نقش مهمی در انعقاد خون دارد، به نام "روز جهانی هموفیلی" معرفی نمود. شعار روز جهانی هموفیلی در سال 2009 (مطابق با 28 فروردین 1388) عبارتست از : "در کنار هم ، مراقب هم" که بر اهمیت درمان جامع در امر توزیع بهداشت و درمان در هموفیلی حکایت دارد. هموفیلى نوعى بیمارى ارثى خونریزى دهنده و نوعى اختلال در انعقاد خون است. در کودکان مبتلا به هموفیلى به دلیل کمبود فاکتورهاى انعقادى خون و یا فقدان کامل این فاکتورها، توانایى بندآمدن خونریزى وجود ندارد. فاکتورهاى انعقادى، پروتئین هاى خاصى هستند که وجود آنها براى لخته شدن خون ضرورى است. لخته شدن درست و به موقع خون، از خونریزى شدید جلوگیرى مى‌ کند.

http://women.bloghaa.com/%D9%87%D9%85%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/

/ 0 نظر / 19 بازدید