برای اولین بار در ایتالیا بانک نگهداری سلولهای حیوانات اهلی

6279L.jpg

حیوانات اهلی در واقع جزیی از اعضای خانواده بشمار می آید و بعد از مرگشان همیشه جای خالیشان مثل یک فرزند خالی می ماند.
برای حل این مشکل برخی حاضر به پرداخت هزینه ی نگهداری ماهیانه ی سلولهای این به اصطلاح فرزند خواندهایشان میباشند.
در حال حاضر این سلولها در آزمایشگاه تکنولوژی تولید مثل شهر کرمونا(Cremona ) تحت ریاست دکتر چزاره گالی(Cesare Galli)، پدر(آفریننده) گاو گالیلو(Galileo) و مادیان پرومه ته آ
(Prometea)
نگه داری می شوند.
(Laboratorio di tecnologie della riproduzione )
دکتر گالی افزود: “ تجربیات دانشمندان آمریکایی و کره ای به ما ثابت کرد که می توان سگ و گربه را کلون کرد و بدین شکل در حدود سه سال پیش ما هم اقدام به جمع آوری و نگهداری سلولهای در ازت مایع به شکل یک بانک نمودیم.
ماده ژنتیکی از طرف صاحبان این حیوانات در اختیار ما قرار گرفته شد تا بدین گونه حیوان از دست رفته خود یکبار دیگر در آغوش بگیرند”.
در حال حاضر سلولهای تقریبن 10 سگ و 20 گربه و چندتایی اسب به همین روش نگه داری می شود.
تا به امروز هیچ مرکزخاصی برای کلون کردن حیوانات وجود ندارد ولی صاحبان این سلولها با پرداخت هزینه ماهیانه نگهداری آنها اختیار تام سلولهای عزیزان از دست رفته خود را دارند.
البته اغلب اوقات صاحبان این حیوانات بکمک روانشناسان موفق به پذیرفتن واقعیت می شوند و از فکر زنده کردن عزیزشان بیرون می آیند. چقدر جالب میشه اگه ما انسانها را همینگونه مثل عزیزان چهار پاه دوست داشته باشیم.
نکته جالبتر اینکه در زبان ایتالیایی تمام اسامی مفرد مذکر به o ختم می شوند و جمع آنها به i تبدیل می شود. در ایتالیایی مرغ می شود gallo و جمع آن مرغها یعنی galli می شود که این همین فامیلی این دانشمند ایتالیایی می باشد.


اپرون

/ 0 نظر / 11 بازدید